wegbeheer

Het land zit vol met wegen. De netwerken van wegen zijn ontelbaar en als je van bovenaf zou kijken, dan zou je zien dat de wegen ook goed geregeld zijn. Iedereen komt door het wegennetwerk makkelijk van punt A naar B en daarnaast heb je ook niet te maken met kapotte wegen waarbij je ineens je auto zou kunnen slijten of in een gat in de weg zou vallen. Hoe komt dit? Er wordt een heel plan opgesteld om de wegen te kunnen bouwen. Er moet een budget zijn en er moet toestemming zijn om de wegen te kunnen bouwen. De functie van de wegen moet duidelijk beschreven zijn en vervolgens is het ook belangrijk dat de wegen zo goed worden gebouwd, dat ze nog lang meegaan en er jaarlijks veel vervoer overheen kan rijden. Dit zijn onderdelen van het wegbeheer.

wegbeheer

De taken van de wegbeheerder

Als je in een korte zin samen zou vatten wat een wegbeheerder doet, dan kom je uit op: “De verantwoordelijkheid en zorg om de weg aan zijn functie te laten beantwoorden”. Met andere woorden: de wegbeheerder zorgt ervoor dat de wegen goed zijn en dienen waarvoor ze bedoeld zijn. Er komt heel wat planning bij kijken. Budgetteren en voorbereiden van de werkzaamheden en vervolgeng ook het uitvoeren van activiteiten om de wegen goed te laten functioneren en aan te leggen. Een taak die er niet bij hoort is het verbreden van de wegen of het reconstructureren van de wegen. Dit omdat deze activiteiten worden gezien als investeringen en niet als beheer.

Wat wel belangrijk is, is om ervoor te zorgen dat de wegen vlot, veilig en comfortabel zijn voor de weggebruiker en de wegomgeving. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van enorme vervuiling in een bepaalde buurt en zie je langs de snelwegen ook vaak barrières gebouwd die ervoor zorgen dat er ook geen sprake is van geluidshinder. Voor de weggebruikers is het van belang dat de wegen veilig zijn, dat er geen schade is aan de wegen en dat er normaal op gereden kan worden. Er vinden dan ook regelmatig inspecties plaats.

Niet elk land heeft wegbeheer, maar gelukkig is dat in Nederland goed geregeld.